การเปลี่ยนผ่านและวิวัฒนาการของโทรศัพท์มือถือ

ในปัจจุบันเราต่างปฏิเสธไม่ได้ว่าโทรศัพท์มือถือหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเรา เป็นสิ่งที่เราแทบจะขาดไม่ได้ จนอาจจะเรียกได้ว่าเป็นปัจจัยที่ 5 ของการดำรงชีวิตเลยก็ว่าได้ เพราะนอกจากจะใช้สำหรับติดต่อสื่อสารผ่านการโทรเข้าโทรออกแล้ว ยังใช้เข้าถึงข้อมูล ส่งข้อมูลข่าวสาร และทำงานต่าง ๆ จนเราจำเป็นต้องนำไปทุกหนทุกแห่งและขาดมันไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียว แต่อย่างไรก็ตามกว่าที่โทรศัพท์มือถือที่เราใช้จะทำประโยชน์ให้กับเราได้อย่างมากมายขนาดนี้นั้น มันเริ่มถูกใช้งานอย่างไรมาก่อน

โทรศัพท์มือถือยุคก่อนสมาร์ทโฟน โทรออก รับสาย และส่งข้อความแบบเสียค่าบริการเป็นหลัก

โทรศัพท์มือถือในยุคแรกสุดที่ถูกผลิตออกมานั้น คือในยุค 1G สามารถโทรออก และรับสายได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถทำอะไรเพิ่มเติมกับมันได้ ซึ่งหลาย ๆ คนอาจจะคุ้นเคยกับมันในรูปแบบของโทรศัพท์ที่มีเสาอากาศยาว ๆ นั่นเอง ก่อนที่จะถูกพัฒนามาสู่ยุค 2G ซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคทองของโทรศัพท์มือถืออย่างแท้จริง เพราะเริ่มมีการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือได้แม้จะเป็นจอขาวดำ มีการบริการดาวน์โหลดเสียงเรียกเข้าแบบที่เป็นเฉพาะเสียงดนตรีอย่างเดียว ไม่มีเสียงนักร้อง และที่สำคัญคือมีการพัฒนาให้มีการส่งข้อความแบบ SMS แบบเสียค่าบริการ ซึ่งถือเป็นการเปิดศักราชใหม่ของโทรศัพท์มือถือเลยก็ว่าได้

ก่อนที่จะโทรศัพท์มือถือจะพัฒนาเข้าสู่ยุค 2.5G ในรูปแบบจอสี พร้อมปรับเสียงเรียกเข้าให้มีเสียงคนร้อง และปรับการรับส่งข้อมูลให้เป็นแบบ GPRS แต่อย่างไรก็ตามการใช้งานหลักก็คือการโทรออก รับสาย และส่งข้อความแบบ SMS ซึ่งจะเสียเงินเป็นหลัก

โทรศัพท์มือถือยุคสมาร์ทโฟนและการส่งข้อความผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่เป็นหลัก

โทรศัพท์มือถือในยุคต่อมาเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนอย่างเต็มตัว เริ่มจากในยุค 2.75G เริ่มมีการรับส่งข้อความกันผ่านเครือข่ายที่เรียกว่า EDGE โดยโทรศัพท์มือถือที่เห็นได้ชัดในยุคนี้คือ Blackberry นั่นเอง ก่อนที่จะพัฒนามาในระบบ 3G ที่สามารถสื่อสารกันผ่านรูปแบบวีดีโอคอลได้แม้ภาพและความคมชัดของเสียงจะยังไม่สมบูรณ์แบบมากนัก แต่โทรศัพท์ในยุค 3G นี้เองที่นับเป็นการเปิดยุคของสมาร์ทโฟนอย่างแท้จริง เพราะทำให้การเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่สามารถเข้าถึงได้ค่อนข้างรวดเร็ว และการโทรศัพท์และส่งข้อความหากันผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่ก็ทำให้ชีวิตสะดวกและง่ายดายมากขึ้น

ในปัจจุบันนี้โทรศัพท์มือถือได้เข้าสู่ยุค 4G ที่เราสามารถใช้โทรศัพท์ของเราได้อย่างอเนกประสงค์ ทั้งการติดต่อสื่อสารทั้งการโทรออก รับสาย วีดีโอคอล ผ่านเครือข่าย 4G ได้อย่างเต็มรูปแบบ การรับชมสื่อภาพยนตร์ หรือไฟล์วีดีโอได้อย่างต่อเนื่องและคมชัด นอกจากนี้ยังใช้โทรศัพท์มือถือทำงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมทั้งการทำธุรกรรมด้านการเงินต่าง ๆ และการอัพโหลดไฟล์งานต่าง ๆ จากเครื่องหนึ่งและเปิดอีกเครื่องหนึ่งได้อย่างง่ายดาย

โทรศัพท์มือถือจึงเปรียบเสมือนสิ่งของในชีวิตประจำวันที่เราขาดไม่ได้ ยิ่งในอนาคตจะมีเทคโนโลยีระบบ 5G เข้ามาในประเทศเพื่อทำให้การติดต่อสื่อสารรวดเร็วขึ้น รวมไปถึงความหลากหลายด้านการใช้งานมากขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ผู้ใช้งานอย่างเราจะต้องคอยติดตามข่าวสารเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง