ประโยชน์ของ Augmented Reality ในด้านต่าง ๆ

หลายคนอาจจะพอสังเกตเห็นแล้วบ้างว่าในปัจจุบัน Augmented Reality (AR) นั้นได้ถูกพัฒนาจนสามารถสร้างประโยชน์ให้เราในหลากหลายด้าน และกลายเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่น่าสนใจของยุค ซึ่งในวันนี้เราจะมาลองดูกันว่า เทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกหยิบไปใช้ในด้านไหนแล้วบ้าง

1.การศึกษา

AR นั้นถูกหยิบไปใช้เพื่อการศึกษาอยู่บ่อยครั้ง เพราะภาพ 3 มิติจะมีส่วนช่วยให้ผู้ที่กำลังศึกษาสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาบางอย่างมากยิ่งขึ้น เช่น การศึกษาเรื่องอวัยวะภายในร่างกาย เป็นต้น และถ้าเป็นการศึกษาสำหรับเด็ก ภาพ 3 มิติจะยังช่วยให้นักเรียนตัวน้อย ๆ เหล่านั้นหันมาสนใจเนื้อหาของเรื่องที่กำลังเรียนอยู่ได้อีกด้วย

2.สื่อบันเทิง

AR ถูกนำไปใช้ร่วมกับสื่อบันเทิงมานานแล้ว ตั้งแต่สมัยที่เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่ได้รับการพัฒนาที่ดีพอจะเหมาะแก่การนำไปประยุกต์ ส่วนในปัจจุบัน AR ด้านนี้จะเข้าถึงได้ง่ายมาก จากการมีแอพเกมหรือแอพสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวกับ AR ออกมามากมาย เช่น Pokémon go, Minecraft Earth หรือถ้าใครเป็นคนที่ชอบเล่น Instagram, Snapchat อยู่แล้วก็คงจะเคยได้ลองเล่นเจ้า Face Filter กันมาบ้าง…ซึ่งสิ่งนี้เองก็มี AR เป็นส่วนร่วมเช่นเดียวกัน

3.โฆษณา

มีการนำ AR ไปใช้ร่วมกับสื่อโฆษณาเพื่อช่วยในการโปรโมทรูปลักษณ์ของสินค้า และเพื่อเป็นการสร้างสื่อที่สามารถตอบโต้กับผู้ใช้ได้ ซึ่งทั้งสองข้อนี้จะมีผลทำให้สื่อโฆษณาตัวนั้นมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น ในบางรายก็นำ AR มาประยุกต์เพื่อเข้าไปช่วยในการตัดสินใจของเหล่าผู้บริโภค เช่น AR ที่เราสามารถทดลองวางเฟอนิเจอร์ไว้ภายในบ้านได้ เป็นต้น แม้ว่าจะไม่แพร่หลายนัก แต่ก็มีบริษัทในไทยเริ่มนำมาใช้แล้วเหมือนกัน

4.การท่องเที่ยว

แหล่งท่องเที่ยวบางแห่งก็ได้นำ AR เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในเรื่องของข้อมูลที่จำเป็นต้องรู้ เช่น สถานที่สำคัญของพื้นที่นั้น ร้านค้า ที่พัก และอื่น ๆ หรือบางแห่งก็นำ AR ไปใช้โปรโมทจุดท่องเที่ยวที่สำคัญ เพื่อให้แหล่งท่องเที่ยวของตนนั้นเป็นที่สนใจแก่เหล่านักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

การท่องเที่ยวของไทยเองก็ได้นำ AR ไปใช้เหมือนกัน เช่น สำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือซิป้า (SIPA) ก็ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น AR ตัวหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยในการนำเสนอข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวอย่างแอปพลิเคชั่น SEE THRU THAILAND  

5.การนำทาง

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ไม่นาน กับการหยิบ AR มาเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านการนำทาง โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่การนำทางสำหรับเส้นทางที่อยู่ภายในอาคารเป็นหลัก เพราะเส้นทางลักษณะดังกล่าวการนำทางในรูปแบบ 2 มิติจะไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้มากนัก

แม้ว่า Augmented Reality ส่วนใหญ่แล้วจะเข้าไปมีประโยชน์กับในเรื่องของสื่อเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นสื่อการสอน สื่อเพื่อความบันเทิง หรือสื่อการโฆษณาก็ตาม แต่ว่าเทคโนโลยีนี้ก็เพิ่งจะใช้กันอย่างกว้างขวางเป็นเวลาไม่นานนัก จึงเป็นไปได้ว่าในอนาคต อาจจะมีการนำ AR ไปใช้ประโยชน์กับในด้านอื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น การทำอาหาร, การฝึกซ้อม เป็นต้น