สมาร์ทโฮม บ้านอัจฉริยะเพื่อชีวิตที่ดีกว่า

หากพูดถึงเทคโนโลยีกับบ้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน คงไม่มีใครที่จะไม่นึกถึง “สมาร์ทโฮม” หรือบ้านอัจฉริยะในยุค 4.0 นี้ เพราะนอกจากระบบสมาร์ทโฮมจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับการดำเนินชีวิตในบ้านแล้วนั้น ยังช่วยเป็นหูเป็นตาคอยสอดส่องดูแลการใช้ชีวิตภายในบ้านของเราให้มีสุขภาพที่ดีและปลอดภัยจากชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามคนจำนวนไม่มากนักที่จะเข้าใจคำจำกัดความของคำว่าสมาร์ทโฮมหรือบ้านอัจฉริยะอย่างแท้จริง

ความหมายของ สมาร์ทโฮม ที่แท้จริง

เมื่อพูดถึงสมาร์ทโฮม หลาย ๆ คนคงยังเข้าใจว่าหมายถึงบ้านอัจฉริยะที่นำเอาเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาเชื่อมกับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายจากการสั่งงานที่ตอบสนองต่อความต้องการในเวลานั้น ๆ แต่เพียงอย่างเดียว แต่อย่างไรก็ตามคุณสมบัติของสมาร์ทโฮมที่เป็นไปตามหลักสากลอย่างแท้จริงก็คือบ้านที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

1.Home Automation Device คือ อุปกรณ์อัจฉริยะที่เราจะนำมาใช้งาน ไม่ว่าจะเป็นตู้เย็น เครื่องดูดฝุ่น เครื่องปรับอากาศ หรือแท็บเล็ต ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้นี่เองที่จะเป็นสิ่งที่แสดงผลลัพธ์ทางด้านกายภาพออกมาให้เรารู้สึกถึงความสะดวกสบาย

2.Intelligent Control System คือ ระบบควบคุมอัจฉริยะ ซึ่งเราสามารถเขียนโปรแกรมในแบบที่พึงพอใจ ตั้งค่าการปิดเปิดอัตโนมัติในสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ เพื่อให้เราเกิดความสะดวกสบายจากการใช้งานมากที่สุดได้

3.Smart Home Network คือ เครือข่ายที่ใช้ในการเชื่อมโยงระบบและอุปกรณ์ทุกตัวเข้าด้วยกัน โดยจะเป็นเครือข่ายแบบมีสายหรือไร้สายก็ได้ ความสำคัญของการมีเครือข่ายคือจะเป็นสะพานเชื่อมทำให้อุปกรณ์ในส่วนที่ 1 และระบบที่ถูกเขียนขึ้นในส่วนที่ 2 เกิดการสนทนาหรือสื่อสารเข้าด้วยกันและทำให้เกิดบ้านอัจฉริยะขึ้นนั่นเอง

สมาร์ทโฮม เพื่อสิ่งที่ดีกว่าของชีวิต

ในการประยุกต์การใช้งานจริงนั้น เราอาจจะไม่จำเป็นต้องทำให้บ้านของเราเป็นแบบสมาร์ทโฮมตามความหมายเชิงสากลก็ได้ เพราะนั่นหมายถึงค่าใช้จ่ายและการใช้งานที่ดูจะเหนือชั้นกว่าปกติมาก เพียงแค่เรานำเทคโนโลยีมาใช้กับอุปกรณ์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โดยการควบคุมผ่านโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการในการใช้งานของเรา เช่น ระบบรักษาความปลอดภัยของตัวบ้าน การตรวจสอบการล็อกประตูว่าล็อกหรือยัง หากยังก็สามารถกดสั่งการผ่านสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้ รวมทั้งการดูกล้องวงจรปิดจากแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือ แม้กระทั่งระบบจัดการควบคุมพลังงาน ให้หลอดไฟเปิดปิดตามความสว่างของแสงอาทิตย์ หรือการสั่งการเปิดปิดด้วยตัวเอง จากการตรวจสอบผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตว่าหลอดไฟดวงใดที่ยังเปิดอยู่ รวมทั้งการเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยที่เราไม่ต้องลุกจากที่นั่งไปกดเปิดปิด เป็นต้น เท่านี้ก็นับเป็นการประยุกต์การใช้งานที่ล้ำสมัยแล้วโดยที่ไม่ต้องถึงกับการสั่งงานด้วยเสียง หรือปรบมือเพื่อสั่งเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าให้ดูเป็นบ้านที่เหนือชั้นมาก

สำหรับสมาร์ทโฮมในยุคไทยแลนด์ 4.0 นั้น นอกจากจะเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความสะดวกสบายและน่าอยู่ขึ้นมากแล้วยังเป็นสิ่งที่สร้างความปลอดภัยให้ต่อชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้นอีกด้วย นับเป็นทางเลือกที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยในยุคปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามการติดตั้งระบบสมาร์ทโฮมนั้นก็ควรคำนึงถึงความเหมาะสมของบ้านและทรัพย์สินของท่านอย่างรอบคอบ