แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาในยุคใหม่

การศึกษาที่มีหนังสือเรียนหรือ Textbook เล่มหนา ๆ ในยุคปัจจุบันกำลังจะหมดไป เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง “แท็บเล็ต” ที่พัฒนาในด้านการใช้งานให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องแบกหนังสือหนา ๆ ไปเรียน และอาจารย์ก็ไม่ต้องแจกชีทหรือการบ้านด้วยกระดาษอีกต่อไป ทำให้การศึกษาในยุคใหม่กำลังก้าวสู่ยุคไร้กระดาษอย่างเต็มตัว

แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาที่ไร้กระดาษ

สำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาก่อนนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสือเรียนหรือ Textbook ที่ซื้อมาเรียนนั้นมีความหนาและหนักมาก ยิ่งข่าวที่ออกมาในปีก่อนว่ามีเด็กกระดูกสันหลังคดงอเพราะสะพายกระเป๋าที่หนักมากไปเรียนทุกวัน ก็ยิ่งทำให้สังคมวิตกถึงปัญหาหนังสือเรียนของเด็กไทยเป็นอย่างมาก บางคนก็แก้ปัญหาโดยการเอาหนังสือเรียนทิ้งไว้ในลิ้นชักโต๊ะเรียน เพื่อที่จะได้ไม่ต้องแบกมาเรียน แต่หากบางคนที่เรียนในระดับอุดมศึกษาซึ่งไม่ได้มีโต๊ะเรียนประจำของก็ไม่สามารถทำได้

อย่างไรก็ตามในโลกที่กำลังเปลี่ยนไปในสถาบันการศึกษาบางแห่งทั้งก่อนอุดมศึกษา และอุดมศึกษาก็เริ่มมีการปรับตัวให้ทันต่อโลกยุคใหม่ เด็กไม่ต้องพกหนังสือหนัก ๆ มาเรียนให้เสียสุขภาพ และอาจารย์ผู้สอนก็ไม่ต้องแจกชีทหรือการบ้านด้วยกระดาษอีกต่อไป เพียงแค่ให้ผู้เรียนดาวน์โหลดไฟล์หนังสือเรียน หรือการบ้านลงแท็บเล็ตของตนเอง จากนั้นก็จดเนื้อหาที่เรียน หรือทำการบ้านลงไปในไฟล์นั้น ๆ ทั้งนี้เป็นการป้องกันการลืมนำหนังสือมาเรียน หรือนำการบ้านมาส่งได้ไปในตัว เพราะเอกสารทุกอย่างถูกบันทึกเก็บไว้ในแท็บเล็ตเพียงเครื่องเดียว นอกจากนี้ยังป้องกันการลืมส่งงานหรือการบ้านด้วยการตั้งเตือนในแท็บเล็ตได้อีกด้วย

แอปพลิเคชันของแท็บเล็ต เพื่อการเข้าถึงการศึกษาในแต่ละสายอาชีพอย่างเข้าใจจริง

ในการศึกษาของแต่ละสายอาชีพนั้น ย่อมมีความยากง่ายแตกต่างกันออกไป การทำการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายจากผู้สอนในบางครั้งย่อมต้องอาศัยแอปพลิเคชันที่เข้ามาช่วยให้การทำงาน เช่น สายงานวิศวกรรมที่การเขียนแบบที่เมื่อก่อนใช้ดินสอกับกระดาษนั้น ต้องใช้ความเที่ยงของมือเป็นอย่างมาก แต่กับในปัจจุบันที่การเขียนแบบงานวิศวกรรมนั้นมีแอปพลิเคชันรองรับมากมายทำให้เป็นเรื่องง่ายที่จะเขียนออกมาได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ สามารถแปลงการเขียนแบบ 2 มิติ เป็นภาพ 3 มิติดูได้ว่าที่เขียนไปนั้นถูกต้องหรือไม่ หรือสายงานบัญชีที่การดุลบัญชีให้ถูกต้องจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป เพราะมีแอปพลิเคชันสำหรับการทำงบบัญชีที่ดี ๆ เป็นจำนวนมาก และตอบโจทย์ต่อความต้องการของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งแอปพลิเคชันเหล่านี้นอกจากจะทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการทำงานของสายอาชีพตนเองอย่างลึกซึ้งแล้ว ยังทำให้ผู้เรียนประหยัดเวลาในการทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมาก

การศึกษาในปัจจุบันนี้จึงจำเป็นต้องนำเทคโนโลยีโดยเฉพาะแท็บเล็ตเข้ามาเกี่ยวข้อง เพราะนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาสุขภาพของผู้เรียน และทำให้การเรียนการสอนสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้ว ยังเป็นการทำให้ผู้เรียนได้เข้าถึงการศึกษาของสายอาชีพตนเองผ่านแอปพลิเคชันต่าง ๆ ได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น