อีคอมเมิร์ซ ธุรกิจค้าขายออนไลน์ที่พึ่งพาเทคโนโลยีให้ได้เปรียบทางการแข่งขัน

หากกล่าวถึงธุรกิจซื้อขายสินค้าในปัจจุบัน ธุรกิจที่มาแรงที่สุดในเวลานี้คงหนีไม่พ้นธุรกิจอีคอมเมิร์ซ หรือที่ย่อมาจาก อิเล็กทรอนิกส์คอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นการขายหรือโฆษณาสินค้าและบริการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ต เพราะเป็นช่องทางที่คนเข้าถึงได้ง่ายและมากที่สุด แต่ทั้งนี้การจะทำให้ธุรกิจอีคอมเมิร์ซเติบโตไปได้อย่างยั่งยืนนั้น จำเป็นจะต้องมีการทำการตลาดเพื่อเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจน และใช้เทคโนโลยีมาช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกซื้อได้อย่างง่ายดาย ธุรกิจอีคอมเมิร์ซกับการทำการตลาดอย่างชาญฉลาด การใช้เทคโนโลยีมาทำการตลาดนั้นจะทำให้เราได้เข้าถึงลูกค้าที่ตรงกับสินค้าหรือบริการที่เราจะขายจริง ๆ และยิ่งไปกว่านั้นยังจะทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราอย่างต่อเนื่องอีกด้วย เริ่มตั้งแต่การสร้างความรับรู้เพื่อดึงดูดคนให้เข้ามายังหน้าสินค้าหรือบริการ จากการใช้สื่อออนไลน์ทั้ง Facebook, Line, Twitter, Instagram เป็นต้น…

Continue Reading →