แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาในยุคใหม่

การศึกษาที่มีหนังสือเรียนหรือ Textbook เล่มหนา ๆ ในยุคปัจจุบันกำลังจะหมดไป เพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง “แท็บเล็ต” ที่พัฒนาในด้านการใช้งานให้สอดคล้องกับโลกสมัยใหม่ ทำให้ผู้เรียนไม่ต้องแบกหนังสือหนา ๆ ไปเรียน และอาจารย์ก็ไม่ต้องแจกชีทหรือการบ้านด้วยกระดาษอีกต่อไป ทำให้การศึกษาในยุคใหม่กำลังก้าวสู่ยุคไร้กระดาษอย่างเต็มตัว แท็บเล็ต เพื่อการศึกษาที่ไร้กระดาษ สำหรับผู้ที่ผ่านการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทยมาก่อนนั้น คงปฏิเสธไม่ได้ว่าหนังสือเรียนหรือ Textbook ที่ซื้อมาเรียนนั้นมีความหนาและหนักมาก ยิ่งข่าวที่ออกมาในปีก่อนว่ามีเด็กกระดูกสันหลังคดงอเพราะสะพายกระเป๋าที่หนักมากไปเรียนทุกวัน…

Continue Reading →